Home

MediThemis verstrekt medisch advies aan belangenbehartigers (advocaten, letselschadebureaus, rechtsbijstandverzekeraars), in het kader van letselschade en medische aansprakelijkheid. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van externe consulenten in de verschillende medische disciplines. Onze medisch adviseurs kunnen expertise over de volle breedte van de geneeskunde bieden.

Voor deze belangenbehartigers van slachtoffers heeft MediThemis medisch adviseurs een online claim-databank in gebruik genomen.

Comments are closed.

Onze aandachtsgebieden

  • letselschade
  • medische aansprakelijkheid
  • problematiek op het terrein van de sociale verzekeringen
  • geschillen met particuliere verzekeraars mbt uitvoering van polisvoorwaarden

Ervaren medisch adviseurs

Wij beschikken over een team van ervaren medisch adviseurs met uiteenlopende achtergronden en specialisaties. Tevens maakt een tandheelkundig adviseur deel uit van het team.

Haalbaarheidsonderzoeken

Voor onze vaste opdrachtgevers bieden wij tevens de mogelijkheid om haalbaarheidsonderzoeken uit te laten voeren in medische aansprakelijkheidszaken, op basis van de regeling van de Raden voor Rechtsbijstand.

Consulenten

Wij kunnen beschikken over een uitgebreid netwerk aan klinisch specialisten die kunnen worden ingezet als externe consulent in medische aansprakelijkheids- zaken.