Werkwijze

De medisch adviseurs van MediThemis werken volgens een vast format, zodat de opbouw van de adviezen herkenbaar en constant is, waarbij wordt voldaan aan binnen de branche geldende richtlijnen en beroepscodes. De adviezen worden schriftelijk of, desgewenst, per e-mail uitgebracht.

Het staat de opdrachtgever vrij om te citeren uit het advies dan wel het advies van de medisch adviseur integraal door te sturen aan wederpartijen. Ons uitgangspunt is om zo spoedig mogelijk na ontvangst van medische correspondentie, een advies richting opdrachtgever te sturen.

De opdrachtgever bepaalt het beleid in het dossier.
Desgewenst kan MediThemis zorg dragen voor het verzamelen van de medische informatie, het opstellen van vraagstellingen, het verzorgen van expertiseverzoeken e.d.

Comments are closed.