Medithemis zoekt medisch adviseurs

of tweede carrière medisch specialisten (freelance/ZZP) die bij willen dragen aan het leveren van kwalitatief goede en objectieve adviezen aan belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers.

Wat houdt de functie in?

  • Je beoordeelt geheel zelfstandig en onafhankelijk medische gegevens van cliënten en rapporteert hierover schriftelijk aan de belangenbehartiger, dat kan zijn de letselschadeadvocaat, rechtsbijstandverzekeraar of het letselschadebureau.
  • Voor de inhoud ben jij verantwoordelijk.
  • Je wordt ondersteund door ons professionele secretariaat dat zorgt voor het completeren, redigeren en verzenden van het rapport.
  • De keuze voor het medisch adviseurschap kan een interessante carrièreswitch zijn of een aanvulling op het huidige specialisme, ook kan het goed aansluiten bij een overgangsfase naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat vragen we van jou?

  • Je bent een BIG geregistreerd verzekeringsarts, huisarts of actief in een ander medisch specialisme zoals orthopedie, neurologie etc.
  • Het is een pré als je ervaring hebt als medisch adviseur en RGA geregistreerd bent.
  • Het vak van medisch adviseur is een mooi en bijzonder vak. Je moet beschikken over goede inhoudelijk medische kennis, een kritische houding, feiten kunnen analyseren om daaruit een gewogen oordeel te vormen en conclusies te trekken, en dit vervolgens in heldere en voor leken begrijpelijke taal te verwoorden in schriftelijke adviezen.
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is dan ook een vereiste.
  • Je staat open voor een flexibele inzet.
  • De werkzaamheden kunnen geheel vanuit huis plaats vinden.

Meer informatie

Neem dan contact op met Anne-Hélène Matla-Koumans op telefoonnummer 0418 – 511 226 of stuur een e-mail naar kantoor@medithemis.nl.

Solliciteren

Ben je enthousiast over de functie? Dan ontvangen wij graag jouw brief met een duidelijke motivatie en een uitgebreid cv via kantoor@medithemis.nl.

Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure, een VOG hoort daar standaard bij.

Medithemis Medisch Adviseurs is een adviesbureau dat in het kader van letselschade en medische aansprakelijkheid medisch advies verstrekt aan belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers. De werkzaamheden zijn zeer divers. We adviseren op het gebied van de personenschade zoals verkeersongevallen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en medische aansprakelijkheid.